MÚSICA para el ALMA

MÚSICA PARA EL ALMA

…en parte memoria, en parte imaginación…

Selección

Johann Sebastian Bach
Cello Suite I BWV 1007
Prelude

Allemande

Courante

Sarabande

Menuet et Trio

Gigue

 

Johann Sebastian Bach
Violin Partita I BWV 1002
Double I

Courante

Double III

Double IV

 

Johann Sebastian Bach
Violin Partita II BWV 1004
Allemande

Courante

Gigue

 

Johann Sebastian Bach
Violin Sonata I BWV 1001
Presto

 

Johann Sebastian Bach
Violin Sonata II BWV 1003
Allegro

 

Johann Sebastian Bach
Violin Partita  III BWV 1006
Gigue

 

Johann Sebastian Bach
Cello Suite II BWV 1008
Prelude

Allemande

Courante

Sarabande

Menuet I et Menuet II

Gigue

 

Johann Sebastian Bach
Flute Partita in A minor BWV 1013
Allemande

Courante

Sarabande

Bourrée anglaise

 

Igor Stravinsky
Three pieces for clarinet solo…Homage a Igor, hundred years later (1919-2019)
nº 1

nº2

nº 3

 

Carl Philipp Emanuel Bach
Solfeggietto H220


Olivier Messiaen
Quatuor pour la fin du temps
Abîme des oiseaux